Off-shore

Voor een off-shore bedrijf is een WER opgesteld voor milieu en aansluitend ook voor ARBO.

Farmaceutisch bedrijf

Voor een farmaceutisch bedrijf is een opzet gemaakt voor de WER. Het WER maakt onderdeel uit van een milieuzorgsysteem ISO 14001.

Chemiebedrijf

Voor een chemiebedrijf in de Botlek is een WER opgesteld om inzicht te hebben in de milieuregels die op het bedrijf van toepassing zijn. Vervolgens is een analyse gemaakt om vast te stellen of de milieuregels ook in het zorgsysteem zijn opgenomen.

Olieterminal

Een terminal voor op- en overslag van stookolie in de haven van Rotterdam heeft behoefte aan een update van het WER. Er is een analyse gemaakt van de milieuregels die van toepassing zijn en het WER wordt door Domaco Milieumanagement bijgehouden.

Kantoor- en installatiebedrijf

Een bedrijfsspecifiek WER is gemaakt en tevens een koppeling aan het MAR.