BRZO

In Nederland geldt voor ca. 400 bedrijven het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO). Deze bedrijven worden ook aangeduid als: risicobedrijf, BRZO-bedrijf, VR-bedrijf, PBZO-bedrijf, hogedrempelinrichting en lagedrempelinrichting. Domaco adviseert risicobedrijven op onderdelen van vergunningaanvraag tot en met de BRZO-inspectie. De brede kennis van vergunningen, zorgsystemen en QRA is ons sterke punt.

De verplichtingen voor BRZO zijn beschreven in de PGS 6. In deze richtlijn is beschreven aan welke eisen het bedrijf moet voldoen om de kans op een “zwaar ongeval” zo klein mogelijk te houden. Een bedrijf moet aantoonbaar inzicht hebben in de gevaren die kunnen leiden tot een zwaar ongeval (veiligheidsstudie, BowTieXP) en deze gevaren beheersen en voldoende veiligheidsmaatregelen nemen (VeiligheidsBeheerSysteem, VBS).

Expertise

Domaco adviseert klanten op de volgende onderdelen:
- kennisgeving BRZO
- VeiligheidsRapport (VR)
- PBZO-beleid
- QRA (Safeti-NL)
- Installatiescenario’s
- Ageing-beleid 
- voorbereiden en ondersteunen bij BRZO-inspecties
- VeiligheidsBeheerSysteem (VBS)

De regelgeving BRZO is complex, maar toch ook weer heel eenvoudig. De gevaren moeten bekend zijn en naleving van het eigen beleid aantoonbaar. Dit vraagt continu aandacht van het bedrijfsmanagement en deskundige betrokkenheid van uw adviseur.

Voorbeeldprojecten 

  • NIEUWSARCHIEF
Archief