COMPLIANCEMANAGEMENT

Scheepsbouw

Op basis van een bestaand WER is een doorvertaling gemaakt van de naleving op voorschriftniveau. Dit is gedaan voor milieu en ARBO (in samenwerking met ARBO-deskundige).

Bunkerbedrijf:

Opstellen en onderhouden van een compliance-module, onderdeel van het ISO 14001 gecertificeerde managementsysteem.

Kantoor en werkplaats: Persoonlijk en direct

Het bedrijf valt onder het Barim en algemeen geldende milieuregels. Er is behoefte aan een praktisch advies waarin is aangegeven op welke onderdelen de naleving moet worden verbeterd en welke mogelijkheden hiervoor zijn. Het advies bestaat uit een overzicht in Excel en presentatie van de resultaten.

BRZO-bedrijf

Voor een ISO gecertificeerd risicobedrijf houdt Domaco de naleving van milieuregels op orde. In samenwerking met het bedrijf wordt jaarlijks in detail de naleving beoordeeld en de nodige acties gestart. Het resultaat is aanleiding voor complimenten van de handhaver.