MAR

Offshore

Voor een offshore bedrijf is een WER opgesteld voor milieu en vervolgens ook voor arbo. Het WER is gekoppeld aan het MAR.

Olieterminal

Het MAR is bijgewerkt naar de huidige situatie en gekoppeld aan het WER.

Kantoor- en installatiebedrijf

Een bedrijfsspecifiek WER is gemaakt en tevens een koppeling aan het MAR.