MILIEUVERGUNNING

Leisure

Opstellen van een aanvraag voor milieu- en lozingsvergunning voor een overdekte markt in combinatie met leisure-activiteiten. Het bezoekersaantal bedraagt maximaal 7 miljoen op jaarbasis.

Betonfabriek

Opstellen van een aanvraag van een milieuvergunning voor een producent van betonnen elementen inclusief de coördinatie van de akoestische rapportage (betonindustrie) .

Metaalbewerking

Het begeleiden van een metaalbewerkings- en coatingsbedrijf bij het voldoen aan de Wet Milieubeheer. Het blijkt dat volstaan kan worden met een melding Besluit Algemene Regels Inrichtingen Milieubeheer (Barim). Hierdoor bespaart het bedrijf proceduretijd en man-uren voor een lange procedure en ingewikkelde aanvraag.

BRZO-drempel

Het opstellen van een detail-analyse voor de toepassing van de lage en hoge drempel van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) voor diverse bedrijven.

Chemie

Adviseren van een bedrijf bij het indienen van de aanvraag milieuvergunning in combinatie met de BRZO-verplichting en het BEVI.

Kennisgeving BRZO

Voor de aanvraag van de milieuvergunning is een analyse gemaakt van de gevaarlijke stoffen in het bedrijf. De indeling is geschikt gemaakt voor doorvertaling naar de aanvraag in OLO, toepassing BRZO en indeling naar voorbeeldstoffen zoals toepasbaar in de QRA.