QRA

Geen QRA!(1)

Een bedrijf wordt gevraagd een nieuwe QRA op te stellen naar aanleiding van een BRZO-controle. Nadere analyse leert dat een nieuwe QRA niet noodzakelijk is en de eis voor een nieuwe QRA vervalt.

Geen QRA!(2)

Een bedrijf moet een QRA indienen in combinatie met een uitbreidingsvergunning. Na analyse blijkt dat de uitbreiding, tegen alle verwachtingen in van het bevoegd gezag, helemaal geen effect heeft op de resultaten van een QRA. De eis voor een QRA vervalt.

Wijzigingen in bedrijf

Een bedrijf wil cilinderpakketten voor de opslag van zoutzuurgas verplaatsen. Met een QRA moet worden bepaald of dit gewijzigde risico’s geeft voor de omgeving. Op basis van de opgestelde QRA blijkt het risico voor de omgeving ongewijzigd en kan de wijziging met een melding art. 8.19 Wet Milieubeheer worden gerealiseerd.

Update bestaande QRA

Voor de wijziging van een milieuvergunning maken wij een update van de bestaande QRA. Bij uitwerking blijkt dat de bestaande QRA een onderschatting geeft van de risico’s. In overleg met het bevoegd gezag worden de huidige risico’s juist berekend en geeft de QRA daarmee een juist inzicht in toename van de risicocontouren in de nieuwe bedrijfssituatie.