BRZO

BRZO-inspectie zonder overtredingen

Voor onze vaste klanten onderhouden wij het VBS en verzorgen voor update van de veiligheidsstudie. De overheid (Milieudienst, Veiligheidsregio, ArbeidsInspectie) inspecteert jaarlijks op naleving van de BRZO. Het resultaat is een inspectie zonder overtreding en compliment voor een goed bijgehouden veiligheidsstudie.

Update installatiescenario’s

Samen met de klant zijn de relevante installatiescenario’s opgesteld. Hiermee is analyse gemaakt van de barrières om een zwaar ongeval te voorkomen of mitigerende maatregelen te nemen om grote schade aan de omgeving te voorkomen. Jaarlijks maakt Domaco een update van een aantal installatiescenario’s en hiermee behoudt het bedrijf een uptodate systeem.

Veiligheidsstudie BowTieXP

Op basis van de methode van CGE is een “analyse 2.0” gemaakt van alle beschikbare veiligheidsstudies in het bedrijf. Er is onder meer gebruik gemaakt van de QRA, HAZOP’s, FMEA-analyse om een beeld te geven van de aanwezige veiligheidsmaatregelen. De nieuwe methode geeft een frisse blik op de mogelijke verbeteringen in het systeem.

Kennisgeving BRZO

Voor de aanvraag van de milieuvergunning is een analyse gemaakt van de gevaarlijke stoffen in het bedrijf. De indeling is geschikt gemaakt voor doorvertaling naar de aanvraag in OLO, toepassing BRZO en indeling naar voorbeeldstoffen zoals toepasbaar in de QRA.