INTERIM EN PROJECTEN

Interim-milieukundige

Invullen functie milieukundige binnen de afdeling SHE van een farmaceutisch bedrijf.

Van vergunning naar compliance

Het aanvragen van de milieuvergunning en daaraan gekoppeld het opzetten van een systematiek voor compliance van de milieuvergunning. De aanleiding voor dit project ligt in de wens van het management om de milieuvergunning actief na te leven en in de noodzaak om vanuit ISO 14001 aantoonbaar de milieuregels na te leven.

ISO 14001

Het ondersteunen van een research- en productieafdeling binnen een bedrijf, aangesloten bij de VNCI, bij de analyse van de relevante milieuaspecten in het kader van een ISO 14001 zorgsysteem.

Advies na verlening milieuvergunning

Realiseren om daadwerkelijk te voldoen aan eisen milieuvergunning, van nul-audit naar realisatie.