PLANVORMING


PGS 15, BRZO bij nieuwbouw

Het management overweegt een nieuwe bedrijfsloods te bouwen op een perceel en de productie uit te breiden. De bedrijfsactiviteiten vallen onder het BRZO. Het bedrijf behoort tot de 400 risicobedrijven van Nederland. Domaco geeft inzicht in de consequenties en maakt een plan hoe binnen 6 maanden te kunnen voldoen.

Nieuwbouw

Voor een metaalconstructiebedrijf moet een nieuw bedrijfspand worden ingericht. Wij denken mee bij de inrichting van het bedrijfspand om (ook op lange termijn) te voldoen aan de milieuregels.

Vereenvoudiging milieuvergunningen

Een bedrijf beschikt over diverse milieuvergunningen voor een aantal locaties op een bedrijventerrein. In overleg met deze klant en vervolgens met de overheid wordt een aanpak uitgewerkt om te komen tot één milieuvergunning. Voorafgaand bespreken we met het bedrijf de te verwachten milieuregels.

Weten wat kan

Een productiebedrijf voor landbouwmachines onderzoekt de mogelijkheden voor het samenvoegen van de bestaande bedrijfslocaties. In deze discussie heeft Domaco Milieumanagement BV inzicht gegeven in de risico’s, de te verwachten milieuonderzoeken en voorzieningen en de oplossingen voor de geconstateerde risico’s.