Strategische milieuplanning 

Inzicht

U staat voor de mogelijkheid om te investeren binnen uw bedrijf. Maar... u heeft nog geen zekerheden voor de toekomst, veel is nog mogelijk in uw plannen voor de bedrijfsactiviteiten. Binnen alle opties die er zijn, heeft u behoefte aan inzicht in kansen en risico’s op milieugebied. U wilt geen nieuw rapport. U heeft behoefte aan een sparringpartner die aangeeft wat u kunt verwachten.

Aanpakken en keuzes maken

Aan een ‘project voor een nieuwe milieuvergunning’ gaat een periode vooraf waarin veel mogelijk is. Ontwikkelingen gaan alle kanten op. In een gesprek met de strategische beslissers vormen wij ons een beeld van de nieuwe activiteiten. Met onze kennis van de milieuregels in Nederland geven we een beeld van de bedrijfsonderdelen die bepalend zijn voor de milieuvraagstukken. Soms lijken zaken moeilijk, maar is het antwoord zeer eenvoudig. Wij geven aan wat op hoofdlijnen kan worden verwacht, waar de drempels liggen voor extra milieuvoorzieningen en op welke wijze aan deze milieuregels kan worden voldaan. Soms leiden ogenschijnlijk eenvoudige uitbreidingen tot onverwachte milieu-investeringen. Ons doel is dat er tijdens de planvorming voldoende inzicht is in de milieuverplichtingen.

Is het plan concreet dan kan direct de nieuwe milieuvergunning worden aangevraagd. Voordeel is dat de bedrijfsactiviteiten bij ons bekend zijn zodat de aanvraag snel is opgesteld.
 

Voorbeeldprojecten 

 
  • NIEUWSARCHIEF
Archief