MilieuAspectenRegister (MAR)

Voor het opstellen van het MAR hanteert Domaco de opzet van het SCCM ‘Informatieblad inventarisatie en evaluatie van milieuaspecten binnen ISO 14001 voor dienstverlenende/productieorganisaties’. Domaco heeft een standaard format in Excel waarmee u een goede basis heeft om een MAR op te stellen. Het MAR wordt gekoppeld aan het WER.

De projectaanpak bestaat uit:
•    inventariseren milieuaspecten (van gesprek tot workshop)
•    bepalen van relevante milieuaspecten (selectiecriteria)
•    beheersing en maatregelen.

De ervaring leert dat het MAR gezien wordt als een ‘verplicht’ nummer, want “we weten al wat we willen”. Deels is dit natuurlijk waar, u kent uw bedrijf als geen ander. Toch levert een gestructureerde aanpak nieuwe inzichten. Inzicht in welke projecten voorrang (moeten) krijgen en een scherpere focus op de kansen en bedreigingen.
 

Voorbeeldprojecten 

  • NIEUWSARCHIEF
Archief