QRA

Weet wat je doet, en waarom. Zonder deze kennis moet geen Quantative Risk Analysis (QRA) worden opgesteld. Naast Safeti-NL kent Domaco de Wet milieubeheer en de dagelijkse praktijk van bedrijven. Een ijzersterke combinatie voor een begrijpelijk advies. De aanleiding voor een QRA is de milieuvergunning of wijziging bestemmingsplan. Soms zien we situaties waarin de omgeving van het bedrijf veranderd. Strikt genomen hoeft dit bedrijf geen QRA te maken. Het hangt van de situatie af of het toch verstandig is om dit zelf te doen. 

Is de QRA opgesteld, dan volgt automatisch de vertaling naar uw situatie. Dit is belangrijk voor (het behoud van) de bedrijfsactiviteiten. Zijn de risico’s groter dan toegestaan, is een woonwijk naar uw bedrijf opgeschoven en geeft deze aanleiding tot sanering? Zijn de rekenregels gewijzigd waardoor nu een saneringssituatie is ontstaan? Domaco Milieumanagement geeft inzicht in de gevolgen en mogelijke oplossingen.

Safeti-NL en QRA

Domaco Milieumanagement heeft een licentie voor Safeti-NL (uitgegeven door het RIVM). Met Safeti-NL kan een QRA worden doorgerekend, zoals vereist in het Besluit externe veiligheid voor inrichtingen (BEVI) en BRZO

Complex? Valt mee!

In onze projecten nemen we de opdrachtgever mee in de vraagstelling voor de QRA en geven inzicht in de kenmerkende bedrijfsonderdelen. Dit resulteert in nieuwe oplossingen voor veiligheidsvragen en  –uiteindelijk–  een veiliger en kostenefficiënte bedrijfsvoering.

Voorbeeldprojecten 

  • NIEUWSARCHIEF
Archief