Wetten- en eisenregister (WER)

Bedrijven met een ISO 14001 certificaat moeten de milieuregels identificeren (ISO 14001 § 4.3.2) en de wijzigingen in regelgeving bijhouden: het Wetten en Eisen Register (WER). De werkwijze van Domaco is:
  1. Inventarisatie bedrijfsactiviteiten: huidig WER, bedrijfsbezoek, vergunningen, aanschrijvingen enz.;
  2. Analyse en opstellen WER: in meerdere afstemmingsrondes met de klant maakt Domaco een bedrijfsspecifiek WER. Als basisinformatie maken we gebruik van een selectie van openbare bronnen zoals wetten.nl, branche-sites en natuurlijk onze expertise;
  3. Compliancemanagement.
Een standaard-WER bestaat niet: elk bedrijf vraagt een analyse met kennis en een vertaling naar de praktijk.  Als Domaco klaar is weet u welke regels belangrijk zijn en heeft u zicht op de risico’s voor naleving.

Voorbeeldprojecten

  • NIEUWSARCHIEF
Archief