Milieuvergunning

De milieuvergunning bestaat in naam niet meer, maar in de gesprekken van alledag begrijpen we deze definitie direct. Een bedrijf vraagt een omgevingsvergunning aan volgens de procedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De omgevingsvergunning omvat ondermeer de bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning en ook de milieuvergunning. Domaco is gespecialiseerd in de milieuvergunning en heeft een “eHerkenning van minimaal betrouwbaarheidsniveau 1”. Hiermee kan de aanvraag worden ingediend voor het bedrijf in het “Omgevingsloket Online(OLO)”. Bij een gecombineerde aanvraag werken wij samen met opdrachtgever/architect.
De Wet Milieubeheer is voor ons bekend terrein. Wij vragen een vergunning aan met maximale ruimte om te ondernemen. Met onze kennis van richtlijnen (PGS-richtlijnen, NRB 2001, BEVI, REVI, BRZO etc.) en uw bedrijfskennis, weet u waar u aan toe bent.

Domaco Milieumanagement werkt met de %-aanpak. Doelstelling hierbij is om een complete aanvraag in deelstappen op te stellen. Gestart wordt met een aanvraag op hoofdlijnen. Op basis hiervan worden afspraken gemaakt voor de nadere invulling met overheid en het bedrijf. Vooraf moet er duidelijkheid zijn over: wat kan binnen de bedrijfsactiviteiten plaatsvinden, wie moet informatie aanleveren en welke onderzoeken moeten worden uitgevoerd?

We werken stap voor stap naar een 100%-aanvraag. De snelheid van aanvragen is afhankelijk van de complexiteit van uw bedrijfsactiviteiten en de gewenste opleverdatum. Een reële planning voor de aanvraag van complexe milieuvergunning is een jaar. Overigens hebben wij ook de ervaring dat een milieuvergunning zelfs binnen een week kan worden aangevraagd! Dit vraagt natuurlijk wel de medewerking van de overheid en het bedrijf.

Voorbeeldprojecten 

  • NIEUWSARCHIEF
Archief