Domaco Milieumanagement BV is een adviesbureau, in 2007 opgericht door Ad Koetsier. Domaco staat voor:  Doen, Maken en Coördineren. Het bureau is gespecialiseerd in de milieuregelgeving en werkt voor overheid en bedrijfsleven. We beschikken over 20 jaar praktijkervaring in het milieuveld.

Domaco heeft haar kantoor in Waddinxveen (Groene Hart van Zuid-Holland). De projecten worden zelfstandig, of in samenwerking met partners uit ons netwerk, uitgevoerd. Voor omvangrijke projecten worden deskundige medewerkers ingehuurd, in overleg met de klant. De werkzaamheden voeren wij uit vanuit ons kantoor, bij de klant of een combinatie van beide. 

Bijzonder is onze combinatie van projectmanagement, leiding geven en de uitstekende inhoudelijke kennis. Adviseren vanuit kennis van zaken.
 
 
Het logo van Domaco is gebaseerd op de aanpak van “Van regel naar praktijk” en compliance.   
               
Werk is omgeven door regels: wettelijk en van de eigen organisatie. Zorg voor inzicht in alle regels. Voorbeelden zijn er genoeg: milieuvergunning, lozingsvergunning, de omgevingsvergunning, PGS, BRZO, BEVI, concernrichtlijnen...
  
 
 Maak onderscheid in de hoofd- en bijzaken. Vertaal de regels naar de praktijk.
 
 
 
 Leg het vast in een managementsysteem, voorzieningen en opleidingen.     

 
 
Domaco staat voor DOen, MAken en COördineren.
En voor ‘De Omgevingsvergunningen- en MAnagement COnsultant’.
En voor de namen van mijn drie kinderen.
 
Ir. A.C. Koetsier, Domaco Milieumanagement
  • NIEUWSARCHIEF
Archief